Archiv

 

Pokuta UOHS - R239/2012/VZ-2974/2013/310/DBa

Košťany v hledáčku útvaru UHOSU

27.08.2014 12:07
2012_R239 - UOHS.pdf (140377) 2012_S182 - UHOS.pdf (124397) pis38251 - UOHS.pdf (87418) pis38254 - 2007 - UHOS.pdf (87404) pis38254 - UOHS.pdf (87404) pis38498 - UOHS.pdf (87514) pis38499 - UOHS.pdf (83805) pis41629 - UOHS.pdf (127497) pis41912 - UOHS.pdf (129599) pis42571 - UOHS.pdf...

Stanovisko Města Košťany k úhradě pokuty

21.08.2013 22:28
    Zastupitelé  Města Košťan, jsou v tomto "jako jeden muž" ve shodě, že pokuta je údajně bagatelní a bude uhrazena z běžného rozpočtu města. No to snad proto, kdyby se to stalo ještě někomu, tak aby po nich někdo nechtěl náhradu. Co k tomu více říci,...

Odpověď na právní odpovědnost - za vzniklou škodu při výběrovém řízení

30.04.2013 03:05
MV-ČR vyjádření k pokutě.pdf (187491)

Usnesení o uložení pokuty ve výši 100 000.-Kč

15.02.2013 13:50
Rozhodnutí ­ pokuty UOHS ze dne 15.02.2013.pdf (3 MB) Rozhodnutí ­ pokuty UOHS ze dne 15.02.2013.doc (3,4 MB)    

REKONSTRUKCE KOTELNY na Kamenném Pahorku

Žádost k pročetření certifikátu Ing. arch. Igora Dřevíkovského

30.04.2013 10:54
Městský úřad Duchcov.docx (18,4 kB)

Žádost o prošetření záměru rekonstrukce kotelny na Kamenném Pahorku

30.04.2013 10:32
v PDF žádost o informace Čechinvest k dotaci.doc (270 kB)

firma HOLZ Service Plus s.r.o. se nevzdá záměru rekonstrukce kotelny - Odvolání protirozhodnutí MěÚ Duchov

23.04.2013 11:10
ODVOLÁNÍ proti Usnesení MěÚ Duchcov.pdf (1,5 MB)

USNESENÍ MěÚ Duchcov o určení páva na stavbu

02.04.2013 11:01
USNESENÍ MěÚ Duchcov.pdf (1,2 MB)

Rekonstrukce kotelny na Kamenném Pahorku

Sdělení nadřízeného orgánu ke stížnosti na postup MěÚ Duchcov a vyloučení O. S. Košťany, jako ostatní účastníky v projednávané věci Rekonstrukce kotelny

09.10.2014 21:34
Sdělení nadřízeného orgánu ke stížnosti.pdf  O. S. Košťany akceptuje část sdělení nadřízeného orgánu - Krajského úřadu Ústeckého kraje, k postupu pracovníka Odboru výstavby a životního prostředí Duchcov. Oprávněná úřední osoba Odboru výstavby a životního prostředí po dobu 4 let  O. S....

CERTIFIKÁT Ing. Dřevíkovského je neplatný

06.10.2014 21:32
Oznámení o právní moci rozhodnutí - neplatnost CERTIFIKÁTU.pdf

Stížnost na postup Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Duchcov

17.09.2014 13:57
Stížnos.pdf - Adobe Reader, verze.pdf (1637487)

Městský úřad Duchcov, Sdělení - Občanské Sdružení Košťany již nadále není účastníkem řízení ve věci Rekonstrukce kotelny na Kamenném Pahorku

16.09.2014 11:38
Nanejvýš zajímavé sdělení oprávněné úřední osoby, paní Kvasničkové, která je vedoucí Odboru výstavby a životního prostředí, Městského úřadu Duchcov, že Občanské sdružení Košťany není již účastníkem řízení, přestože se od prvopočátku angažovalo proti výstavbě Bioelektrárny, tak i následně proti jen...

Snad již konečné Rozhodnutí v otázce "Rekonstrukce kotelny! na Kamenném Pahorku

16.09.2014 11:32
ROZHODNUTÍ - o nevzniknutí práva na provedení stavby.pdf (6338119)

Dopis MěÚ Košťamny - Rada města

26.06.2014 00:00

Sdělení - Krajského úřadu Ústí nad Labem, odbor životního prostředí

16.02.2014 16:40
Rozhodnutí KÚ.doc (3219968)

Další Rozhodnutí Krajského úřadu, rušící rozhdnutí MěÚ Duchcov

19.01.2014 12:01
Rozhodnutí KÚ OÚPze dne 07.01.2014.pdf (5,8 MB)

sdělení MěÚ Duchcov ze dne 15.05.2013 na žádost OS Košťany o. s. a Základní orgnizace Severočeši.cz Košťany

15.05.2013 12:02
Sdělení MěÚ Duchcov na žádost o informace ze dne 12.05.2013.pdf (217089)

Krajská hygienická stanice Ústí nad Labem - Rozhodnutí o zamítnutí poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb., (k zamyšlení, lze vydat nějaké stanovisko bez řádných podkladů, čím dotčený úřad obhájí své souhlasné stanovisko?)

13.05.2013 14:06
Sdělení k žádosti OS Košťany o informace dle zák. 106-99 Sb..pdf (945772)

Spolupráce s OS Košťany, o.s.

Předsedkyně Občanského sdružení Košťany, o. s.

22.09.2014 10:39

Přihláška do Občanského Sdružení Košťany, o. s.

03.05.2013 08:28
Přihláška za člena OS Koštany, o.s. - tiskopis.doc (31,5 kB)

Stanovy sdružení OS Košťany, o. s.

24.03.2011 15:00
Stanovy OS Košťany, o.s.pdf

Registrace OS Košťany, o. s. u MV-ČR

24.03.2011 03:26
OS Košťany, o.s. MV-ČR registrace.pdf (173,9 kB)

Obnova živičného povrchu na silnici III/25340, (objízdná trasa) Stará střelná - Hrob

E-mail starostovi p. Svádovi k připojení Města Košťan k opravám výjezdu na silnici I/27

24.06.2013 00:00
Na tento email odpověď nedorazila….. Tedy doufáme, že se pan starosta připojil za město Košťany a opravu za tuto část silnice nebudeme platit ze zvýšených nájmů a daní z nemovitosti …………..   Zuzana Jiříková (ZJirikova@seznam.cz) Fwd: otázky 24. 6. 2013, 19:31:43 Komu:...

Žádost o informace v návaznosti na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

03.05.2013 07:15
žádost o informace SaÚ silnic Ústeckého kraje.docx (267,5 kB)

Odpověď Správy a údržby Ústeckého kraje - pobočka Dubí III.

03.04.2013 07:20
Odpověď SaÚS Ústeckého kraje Dubí III.pdf (418,7 kB)

Odpověď ŘSaD Chomutov

25.03.2013 07:19
Odpověď ŘSaD Chomutov.pdf (689,1 kB)