Příměstská doprava Teplice

www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1654009&n=primestska%2Ddoprava%2Dteplice&p1=204795

dotaz na Krajský úřad Ústí nad Labem k dopravní obslužnosti v katastru města Košťany - sídliště Střelná

    Dopravní obslužnost - jízdenky od 1.1.2016.pdf

Linkou č. 521 denně do Německa.pdf

Jezdím častěji.pptx

Nový tarif v linkové dopravě.pptx 

Spojujeme příměstí - Teplicko.pptx

www.arriva-teplice.cz/dopravni-sluzby/mhd-teplice/

www.kr-ustecky.cz/doprava-usteckeho-kraje.asp

             

Dopravní obslužnost - Město Košťany

         Od Ing. Nováka přišla 8. 10. 2014 následující odpověď, včetně příloh. Pozorný čtenář se zaměří nejen na text, který má vysvětlit, kolik snahy vynaložil, aby pro občany vyjednal co nejrozumnější kompromis mezi navrhovaným a stávajícím jízdním řádem (pouze jeden položený dotaz kontaktnímu pracovníku Odboru dopravy KÚ ÚK), ale i na datum, kdy tomu tak bylo, tedy 22. 6.2014.

          29. 6. 2014 informoval Odbor dopravy, p. Duda Ing. Nováka v návaznosti na jeho dotaz z 22. 6. 2014, kdo je vysoutěženým dopravcem, a že nové linky 485, 492, 493 bude od 1. 1. 2015 zajišťovat společnost ARRIVA TEPLICE s.r.o. a na lince 524 bude dopravu zajišťovat společnost ČSAD Slaný. Toto včetně informace o intervalu dopravy. Tedy bylo dost času na to, aby radnice zareagovala a zkontrolovala pouhé 4 linky jen srovnáním starého a nového jízdního řádu, včetně názvů zastávek, aby bylo zřejmé, zda tyto jízdní řády souhlasí a alespoň stávající „komfort“ dopravy bude dodržen. Závěrem tohoto e-mailu se dozvídáme od pana Dudy, že projednání návrhů jízdních řádů proběhlo 5. 12. 2013 na půdě Magistrátu města Teplice, kam byli pozváni zástupci všech dotčených měst a obcí.

        Existuje zápis o tom, jaké připomínky byly vzneseny od zástupce našeho města? I když se „vkrádá“ i otázka, zda byl opravdu někdo z obce na tomto jednání, když se Ing. Novák až v červnu 2014 dozvídá z tisku, že budou od 1. 1. 2015 změny v dopravní obslužnosti?

        Tedy nezbývá než poděkovat zástupcům města, že se o nás intenzivně starají a s grácií pro nás intenzivně projednávali tak důležitou věc, jako je dopravní obslužnost, o čemž se můžete v následující korespondenci přesvědčit sami.

                                                                             Z. Jiříková    

Předmět:

Fwd: RE: doprava

Datum:

Wed, 08 Oct 2014 11:22:28 +0200

Od:

Ladislav Novák

Komu:

@seznam .cz, Tomáš Sváda MěKošťany

Dobrý den,
vzhledem k některým nejasnostem
, které jsem se zprostředkovaně dozvěděl  včera  odopoledne, přeposílám kompletní původní korespondenci s Ústeckým krajem ohledně dopravy v Košťanech.
Doufám , že je z uvedeného dostatečně zřejmé odkud byly čerpány infomace o dopravní obslužnosti v Košťanech , které jsem pro informaci našich občanů vyžádal.

Těším se na další spolupráci, s pozdravem Ing.Ladislav Novák místostarosta města Košťany

Předmět:

RE: doprava

Datum:

Tue, 29 Jul 2014 13:56:44 +0000

Od:

Duda Martin

Komu:

Ladislav Novák

Kopie:

Malec Václav , Franěk Jindřich

Vážený pane místostarosto,

v příloze zasílám jízdní řády autobusových linek obsluhujících město Košťany od 1. 1. 2015. Konkrétně se jedná o linky:

485 Osek - Košťany - Teplice - Krupka,Soběchleby,

492 Dubí - Teplice - Košťany - Hrob,

493 Teplice - Moldava, Dolní Moldava,

524 Litvínov - Dubí - Chlumec.

Dopravu na linkách 485, 492, 493 bude od 1. 1. 2015 zajišťovat společnost ARRIVA TEPLICE s.r.o. a na lince 524 bude dopravu zajišťovat společnost ČSAD Slaný a.s.

Linky 485 a 492 budou obsluhovány kapacitními autobusy, přičemž souhrnný interval obou linek bude zajišťovat spojení Teplice - Košťany v intervalu 15 minut v ranní a odpolední špičce pracovních dnů, 30 minut v pracovní dny dopoledne a o víkendu od 8:00 do 19:00. Každý den večer a brzy ráno o víkendu bude doprava zajištěna v intervalu 60 minut. Na všechny spoje všech linek budou nasazeny nové nízkopodlažní autobusy vybavené klimatizací v prostoru pro cestující. Zatímco dnes se na objednávce Příměstské dopravy Teplice podílí Ústecký kraj a Statutární město Teplice, od 1. 1. 2015 bude objednatelem příměstské dopravy pouze Ústecký kraj.

Na všech linkách objednávaných Ústeckým krajem bude zaveden nový "Zónově-relační tarif", čímž dojde ke sjednocení výše jízdného na stejnou úroveň v každé části kraje. Jedná se o integrovaný tarif umožňující přestup mezi linkami zahrnutými do integrovaného systému Dopravy Ústeckého kraje (DUK). Od 1. 1. 2015 se bude jednat o všechny příměstské a meziměstské autobusy objednávané Ústeckým krajem a dále s největší pravděpodobností také MHD Teplice a Ústí nad Labem. S těmito městy však stále probíhají jednání. Každé město nebo obec v kraji tvoří jednu zónu (zóna Košťany = město Košťany a všechny místní části) a cestující vždy zaplatí stejnou výši jízdného do kterékoliv zastávky v zóně. Příklad: cestující z Košťan si zakoupí jízdenku na relaci Košťany – Teplice (ze Střelné bude výše jízdného stejná). Může se jednat o jízdenku pro jednotlivou jízdu nebo předplatnou časovou na 7, 30, 90 dní. Jízdenka cestujícímu umožní jízdu jak přímo, tak s přestupem (do Teplic však není nutné přestupovat). V zóně Teplice bude dále možné přestoupit na některý ze spojů MHD. To vše na jednu jízdenku. Konkrétní ceník ještě není schválen, tudíž není možné prezentovat přesnou výši ceny.

Naše oddělení se snaží dle možností prezentovat plánované změny ve veřejné hromadné dopravě prostřednictvím webové stránky www.dopravauk.cz . Občané zde najdou informace o přípravě provozu, nové jízdní řády, schémata a v brzké době také informace o tarifu.

V případě dalších dotazů jsme k dispozici.

Pro informaci uvádím, že projednání návrhů jízdních řádů proběhlo 5. 12. 2013 na půdě Magistrátu města Teplice, kam byli pozvaní zástupci všech dotčených měst a obcí.

S pozdravem

Martin Duda
technolog provozu veřejné dopravy - západ

oddělení dopravní obslužnosti
tel.: +420 475 657 582
e-mail: duda.m@kr-ustecky.cz

Ústecký kraj - Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor dopravy a silničního hospodářství

Tel.: +420 475 657 111, Fax: +420 475 200 245, Url: www.kr-ustecky.cz, E-mail: urad@kr-ustecky.cz 
IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.  882733379/0800

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Vážení spoluobčané, dovolte jen krátkou poznámku k vydání Košťanského zpravodaje – říjen 2014.

     Zamrzelo nás, že najednou (cca 3 týdny po vyvěšení našeho zpravodaje na stránky) se v Košťanském zpravodaji objevily 2 body z našeho zpravodaje – lístky do plavecké haly Altenberg (což na druhou stranu potěší, že naše připomínka pomohla alespoň několika málo občanům našeho města  (cca 100 vstupenek)) a informace, kde jde každá legrace stranou, která měla být velmi intenzivně projednávána již od loňského roku a to nové jízdní řády platné od 1. 1. 2015, což by mělo být, pominu-li problémy s životním prostředím, to hlavní, co pro nás napříč celým městem Košťany znamená velmi mnoho a dotýká se to nás všech, včetně dětí. Otázka zní: čím, kdy a jak se dostanu do práce, do školy, k lékaři, na nákup ….. Uvědomte si, že nemá cenu si hrát na separované skupinky jednoho města (Střelná, Stará Střelná, Hampuš, Košťany, Kamenný Pahorek jsou pro mne bez rozdílu stále KOŠŤANY), ale tady ať chcete nebo nechcete, budete muset držet za stejný „konec provazu“ a nejsem si jista, zda se v současné době povede prosadit ještě nějaké změny, neboť jízdní řády jsou již vytištěny a smlouvy s dopravci jsou uzavřeny.

https://old.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1683446&n=autobusova-doprava-oblasti-teplicko-a-primestska-doprava-teplice-od-1-ledna-2015&p1=178192

      Budeme tedy rádi, budete-li směřovat své dotazy na autora článku, neboť pravděpodobně bude mít co nejvíce validních informací o jednotlivých linkách i četnosti jejich zajíždění do Košťan. Dle informace z KÚ ÚK od r. 2013 měl řešit MÚ Košťany společně s Krajským úřadem dopravní obslužnost (stejně jako ostatní obce, kdy všechny dotčené obce byly osloveny Krajským úřadem ÚK) a jízdní řády, aby pokud možno byla doprava řešena vzhledem k současnému vytížení jednotlivých linek a došlo hlavně ke zkvalitnění dopravy v roce 2015. Je možné se dotázat na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odbor dopravy, jak intenzivně za nás město Košťany bojovalo, kolik připomínkových řízení proběhlo, kolik podnětů k jednotlivým linkám i jízdnímu řádu město Košťany podalo a možná budete „četností“ připomínek velmi nepříjemně „šokováni“.

06. 10. 2014                                                                          Bc. Jiříková Zuzana, Severočeši Košťany

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------