Kdo jsme:

Jsme nejen Severočeši, ale také Evropané.

            Uznáváme odlišnost lidských ras, ale odmítáme se stát fialovými, růžovými nebo petrolejovými, jen proto, že se to od nás žádá. 

           Jsme uctivými k jiným, ale odmítáme konzumní multikulturalismus, bez špetky zdravého pudu sebezáchovy.

           Pomáháme lidem, kteří přicházejí z válkou zmítaných zemí, ať jsou jakékoliv národnosti, ale odmítáme čerpat prostředky na ekonomické migranty a marnou snahu začlenit je do naší společnosti.

           V současné Evropě žije skupina lidí, kteří do Evropy doputovali před téměř 10ti staletími (Studie o indických dómech z r. 1953, G. W. Briggs) .  Za cca 10 století jsme nedokázali začlenit a změnit návyky této skupiny "uprchlíků", proto není možné nás vmanipulovat do takto rozsáhlé, pro nás naprosto absurdní situace, kdy budeme mít místo jedné, tyto skupiny dvě.

           Masová migrace ekonomických "uprchlíků" (pro něž je Evropa novodobý Klondike) z různých koutů světa má podle politiků pomoci Evropě. Jak?  Pokud pomineme jejich rozmnožovací potenciál, (Evropa populačně stárne a podle některých politiků by se mělo jednat o lidi vzdělané, hledající nový bezpečný domov pro svou rodinu, kde budou v klidu žít a pracovat. Přijímající bez problémů a nároků ke změnám z jejich strany, pravidla (zákony) svých hostitelů a jejich země, která je přijala.) o kolika vzdělancích, v desetitisícových počtech migrantů, hovoříme?

           Nesouhlasíme s názorem, že máme ekonomickými migranty ohrožovat vlastní obyvatelstvo a navyšovat již tak početnou skupinu potencionálních uchazečů, nikoliv o práci, ale pouze o sociální dávky. Ustupovat jejich požadavkům (přiléhavější slovo by bylo "diktátu") k přehlížení jejich jednání a chování, na úkor hostitelské země, jejich zákonů a především nás všech.

                                                                                   Zuzana Jiříková

------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                                Politické hnutí Severočeši.cz vzniklo z potřeby změnit poměry v Ústeckém kraji. Jedinou šancí, jak věci změnit, je zúčastnit se voleb, uspět a splnit vlastní volební sliby.

Chceme nastolit čistou politiku bez ohledu na ideové, náboženské nebo sociální zaměření. Severočeši.cz nejsou ideologicky vymezené hnutí. Stavíme pouze a především na občanském zájmu o nápravu současného stavu.

Chceme spravedlivé rozdělování financí, chceme rozumné řešení problémů občanů.

Chceme k volbám přivést znechucené voliče. Chceme oslovit ty, kteří došli k závěru, že volit je ztráta času, protože ti nahoře se vždycky nějak dohodnou.

My nabízíme naději. Naději těm, kteří už nevěří, že se dá něco změnit.

Základní argumenty pro vznik hnutí

  • nynější vedení kraje nevzniklo díky přízni voličů, ale kvůli neúčasti lidí ve volbách – je to legitimní, ale špatné
  • cílem hnutí je účast široké občanské veřejnosti na řízení a správě kraje a NE podřizování se zájmům úzké ekonomické lobby
  • hnutí chce narušit hegemonii velké strany, jejíž vládnutí je pro občany škodlivé
  • hnutí chce řešit problémy malých obcí měst a také regionálních sdfružení a spolků, které dnes nejsou pro kraj ekonomicky zajímavé