Krajská hygienická stanice Ústí nad Labem - Rozhodnutí o zamítnutí poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb., (k zamyšlení, lze vydat nějaké stanovisko bez řádných podkladů, čím dotčený úřad obhájí své souhlasné stanovisko?)

13.05.2013 14:06
Zpět