Na skládce popílku, by se měly (dle žádosti dále uvedené firmy) stavět výrobní haly, firmy VICTORY CZECH, s.r.o.

13.01.2014 22:23

Výrobní areál firmy VICTORY CZECH s.r.o. Košťany.pdf

Pokud  se více zajímáte o uvedený záměr vybudování hal na parcelních číslech 208/1, 2, a 3  k. ú. Košťany, tak výše uvedená studie je datována říjen - listopad 2013. V tomto období byla zpracována i projektová dokumentace.

Je zajímavé, že záměr firmy VICTORY CZECH, s.r.o. je vypracován i s dokumentací v roce 2013, aniž by měla dotčená firma souhlas zastupitelstva města. Dle platného územního plánu by takováto stavba neměla být na těchto parcelních číslech realizována.

Postup této firmy je zvláštní, neboť dle podacího razítka  Městského úřadu Košťany 03.01.2014, firma podala žádost o změnu územního plánu - funkčního zařazení, pro využití dotčené plochy na  výrobu a skladování, až po vypracování dokumentace, což vzbuzuje dojem, že je zde něco v nepořádku.

Je na občanech města Košťan, aby se k věci vyjádřili a to nikoliv jen když se sejdou na přátelském posezení, ale na veřejném zasedání zastupitelstva města.

                                                                                              Zuzana Jiříková


 

  


 


 

Zpět