Sdělení nadřízeného orgánu ke stížnosti na postup MěÚ Duchcov a vyloučení O. S. Košťany, jako ostatní účastníky v projednávané věci Rekonstrukce kotelny

09.10.2014 21:34

Sdělení nadřízeného orgánu ke stížnosti.pdf 

O. S. Košťany akceptuje část sdělení nadřízeného orgánu - Krajského úřadu Ústeckého kraje, k postupu pracovníka Odboru výstavby a životního prostředí Duchcov. Oprávněná úřední osoba Odboru výstavby a životního prostředí po dobu 4 let  O. S. Košťany zasílala písemné materiály k podnikatelskému záměru "Rekonstrukce kotelny", akceptovala všechny písemné námitky O. S. Košťany a o to  více je zarážející skutečnost, že před samotným závěrem, či ukončením řízení nás, jako vedlejší účastníky řízení, pracovník MěÚ Duchcov, z Odboru výstavby a životního prostředí vyřadil. Ve sdělení KÚ Ústí nad Labem se touto skutečností vůbec nikdo nezabýval a ani ji nikdo neokomentoval.

Bc. Lubomír Jiřík

 

 

Zpět