Zábor veřejného prostranství aneb poslušný občan

16.06.2015 10:00

Občan mající svůj názor, který je v kolizi s názorem zvolených zástupců na radnici má zřejmě "smůlu".

1. průvodní dopis k žádosti zábor veřejného prostranství.pdf

Rozhodnutí - nepovolení záboru.pdf

Zpět