Závazné stanovisko Ministerstva Zdravotnictví - NESOUHLAS s dodatečným povolením stavby

02.07.2013 10:00
Zpět