Ptali jsme se za občany města Košťan

Schválená místa měření rychlosti Městskou policíí Košťany jak ve městě tak okolních obcích

měření v obcích Městskou policií Košťany.pdf (170188)

Žádost o informace - Správa majetku, MěÚ KOšťany,

Vzhledem ke skutečnosti, že do dnešního dne nebylo v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím dosud relevantně odpovězeno, požádali jsme znovu o odpověď.

dotaz - Správa majetku MěÚ Košťany 25.02.2014.pdf

 

Územní plán města Košťany platný od 16.08.2010

Územní plán města Košťany

Úvaha jak získat relevantní informace od místní samosprávy či státní správy, pokud opakovaně nedostáváte žádné či neúplné odpovědi.

Požádat nadřízený správní úřad o odstranění průtahů, nečinnosti. V tomto případě je nutné  požádat o odpověď Krajský úřad Ústeckého kraje v Ústí nad Labem. Pokud ani zde není protiprávní vztah narovnán, zbývá pak další instituce, kterou je věcně a místně příslušný  Krajský soud v Ústí nad Labem. Samozřejmě ani v tomto případě to není poslední možnost, je možné podat  kasační žalobu u Nejvyššího správního soudu.

Jiřík Lubomír

www.kostany.cz/informace/soubory/uzemni_plan.pdf

     jednání zastupitelstva k územnímu plánu města Košťany www.kostany.cz/wp/wordpress/wp-content/uploads/2011/04/Usnesen%C3%AD-z-jedn%C3%A1n%C3%AD-ze-dne-25.07.20112.pdf

     návrh na změnu územního plánu www.kostany.cz/wp/wordpress/wp-content/uploads/2012/11/Zm%C4%9Bna-%C4%8D.-1-%C3%9APM-Ko%C5%A1%C5%A5any-ozn%C3%A1men%C3%AD-o-projedn%C3%A1n%C3%AD-zad%C3%A1n%C3%AD.pdf

dopis starostovi ze dne 10.07.2013.pdf

Kanalizace ve Střelné

informace naleznete v odkazu na SPOLEK za zdravé Košťany a Střelnou

děkujeme