Spolek za zdravé Košťany a Střelnou

 

 

vypis- ze spolkového rejstříku KS Ústí.pdf

Článek do novin podáno redakční radě MěÚ Mošťany.docx

  - 24.8.2016 článek nebyl redakční radou přijat

odpověď redakční rady

Od: k.zpravodaj@seznam.cz
Komu: Zuzana Jiříková <ZJirikova@seznam.cz>
Datum: 24. 8. 2016 20:37:26
Předmět: Odložení zveřejnění


Vážená paní Jiříková,
 redakční rada, s ohledem na probíhající jednání ve vaší věci, rozhodla svým hlasováním o nezveřejnění vašeho příspěvku ve zpravodaji 3/2016. 
 
S pozdravem a přáním příjemného dne,
 Mgr. Pavel Vondra - předseda redakční rady.

 

Kanalizace v Košťanech a současný stav od připojení kanalizace Hrob - Verneřice - výrony fekálií mimo kanalizaci (do potoka, ke škvárovému hřišti,  ...............  atd.)

 

jen několik dokumentačních fotek z mnoha .......

               foto ze dne 31.5.2016                                    foto ze dne 25.6.2016

, ,

        foto ze dne 31.7.2016

   

        Dopis na vodoprávní úřad Magistrátu města Teplice, odbor doprava a životního prostředí ze dne 30.5.2016

Žádost o informace - vodoprávní úřad.pdf (1051054)

        Na problematiku kanalizace v Košťanech, jsme se představitelú města již ptali v roce 2015, kdy jsme se dozvěděli o napojování města Hrob na naší páteřní kanalizaci, a tak pan starosta nemůže říci, že by o tomto problému nevěděl a představitelé obce měli čas se s touto prolematikou včas seznámit. Odpověď je možné si přečíst níže:

žádost o informace-kanalizace Košťany ze dne 1.7.2015.pdf

odpověď p. starosty na kanalizaci ze dne 16.7.2015.pdf

E-mailová komunikace se zastupitelem města Košťany.pdf

Dále dotaz na vodoprávní úřad + odpověď o připojení kanalizace Hrob

Dotaz kanalizace město Hrob - MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE.docx

odpověď vodoprávního úřadu na dotaz ze dne 28.7.2016.pdf

       Dne 27.7.2016 na veřejném zasedání zastupitelstva města Košťany, jsme se opět ptali zastupitelů,  jak bude tato problematika řešena. Slova se ujal pan starosta, který v krátkosti sdělil, že problém kanalizace je znám již nejméně 4 roky. Odpověď na otázku, co volení zástupci za tuto dobu udělali, aby nemohlo dojít k poškozování majetku občanů právě výronem fekálií a samozřejmě k ohrožení zdraví občanů města Košťany (od Střelné po Kamenný Pahorek)  jsme se od pana starosty nedočkali. Jen po zastupitelstvu poslal e-mail zastupitelům, že začíná jednání s SČVK. 

       Pan starosta sdělil, že vlastníkem páteřní kanalizace je SČVK a jednání jsou s firmou složitá, neopomněl svést vše na předchozí zastupitelstvo a starostu, ač je ve vedení města ony zmíněné 4 roky "problémů". To však v současné době zřejmě nevyřeší problém vytékajících fekálii. Dovoluji si přiložit  sdělení zastupitelům pana starosty. Opravňuje mne k tomu ta skutečnost, že jsem jmenován, aniž bych byl starostou o tom vyrozuměn. Úsudek k opatření pro občany si může každý udělat sám. Proč jako první v roce 2015 nedošlo ze strany města k důraznému upozornění projektantů, že šířka páteřní kanalizace ve městě Košťany je 300 mm, šířka kanalizace města Hrob je 400 mm, a tak v žádném případě nemůže ze strany města Hrob být do kanalizace, která bude napojena na město Košťany, svedena i dešťová kanalizace.

 

       Přesná citace z e-mailové korespondence, nekorigováno

Dobrý den všem,

Dnes jsem zahájil jednání s SČVK, a.s. ohledně kanalizace v Košťanech. Průběžně budu informovat, jak jednání probíhá. Jenom chci opět důrazně upozornit, že je možné očekávat zpětnou reakci SČVK, a.s. ohledně dešťové vody. Doufám, že pánové Roudenský, Volf a man. Jiříkovi se od svého důrazného postoje v budoucnu nebudou distancovat a k případným odpojování dešťových svodů u občanů se budou politicky hlásit. Osobně si myslím, že problém je na napojení dešťových svodů, než na dimenzi kanalizace.

p.s. jak proběhlo na posledním ZM, že zpětná klapka stojí 3až4 tisíce není opět pravda, dá se sehnat do 1.000,- Kč: https://www.stavbaeu.cz/kanalizacni-zpetna-klapka-dn-110-130402?gclid=CI36_sKGmM4CFUKVGwodYTUI8Q https://www.google.cz/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=kanaliza%C4%8Dn%C3%AD+zp%C4%9Btn%C3%A1+klapka

 

Hezký den. S pozdravem Tomáš Sváda

____________________________

        Situaci kolem kanalizace budeme i nadále monitorovat, pokud bude něco nového, budeme Vás ihned informovat, i když suplujeme práci MěÚ Košťany.

Jiříková Zuzna

náhled na mapku kanalizace Střelná - Hampuš ZM dne 11.5.2015.pdf

Článek do novin podáno redakční radě MěÚ Mošťany.docx (431338)

Dopravní značení ve střelné

Veřejná vyhláška oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzvy k uplatnění připomínek nebo námitek ke „Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“ – Úprava dopravního značení v Košťanech – MČ Stará Střelná Stáhnout

dopravní značení ve střelné - 27.7.2016.pdf (101,8 kB)

mapové uspořádání DZ.jpg

Výňatek z veřejného zasedání zastupitelstva města Košťany ze dne 27.7.2016 - projednáván bod parkování ve Střelné a modré zóny

výňatek ze zápisu 27.7.2016.docx

V souvislosti s nepravdami, které jsou proklamovány zástupci místní samosprávy se pokusíme zveřejnit i část audiozáznamu k nastíněné problematice, jak byla prezentována na veřejném zasedání Města Košťany.

record20160823153432.amr

 

 

 

Městský zpravodaj Košťany č. 1-2015.pdf 

                                                

 

Mestsky zpravodaj Kostany_č. 2 .pdf

Ustanovující schůze Spolku za zdravé Košťany a Střelnou

OZV č. 3-2015 a příloha rezeslaná do domovních schránek

08.10.2015 20:00
OZV-č.-3-2015 vyvěšeno na ÚD dne 20.5.2015.pdf  příloha OZV.pdf Žádost o informace dle zák. č. 106-1999 Sb..pdf odpověď MV-ČR na OZV č. 3-2015 MěÚ Košťany.pdf

Změna územního plánu č. 1 - NESOUHLAS

11.09.2015 11:36
nesouhlas s územním plánem.pdf

Kanalizace a napojení nových odběrných míst - dotaz

01.07.2015 10:00
žádost o informace kanalizace Košťany.pdf Odpověď na dotaz  Odpověď na dotaz ze dne 1.7.20015 Sdělení.pdf stížnost na poskytnutou odpověď kanalizace nesouhlas s odpovědí podle zák. 106-1999 připojení kanalizace Střelná, Hrob, Hampuš a nová výstavba.pdf

Zápis ze schůze

18.06.2015 17:10
Datum a místo konání ustavující schůze: 18. 6. 2015 v 17:00 hod. Košťany, Sklářská 210 Svolavatel: Bc. Lubomír Jiřík Přítomní: viz listina přítomných Program: 1. Zahájení, vyplnění a ověření prezenční listiny 2. Vyplnění přihlášek do Spoku 3. Schválení programu 4. Schválení stanov Spolku 5....

Zábor veřejného prostranství aneb poslušný občan

16.06.2015 10:00
Občan mající svůj názor, který je v kolizi s názorem zvolených zástupců na radnici má zřejmě "smůlu". 1. průvodní dopis k žádosti zábor veřejného prostranství.pdf Rozhodnutí - nepovolení záboru.pdf

informace stažené ze stránek

Místní sdružení Košťany - Česká nezávislá

KOŠŤANSKÉ NEZÁVISLÉ LISTY - Morkes.docx

Mgr. Boris Morkes.docx

 

informace stažené ze stránek

Místní sdružení - Naše Košťany

 

 

dětské hřiště

Tato fotogalerie je prázdná.

chodníky

Tato fotogalerie je prázdná.

něco z běžného života - i k tomuto lze použít vozidla dopravní obslužnosti Ústeckého kraje

Tato fotogalerie je prázdná.

Novinky

Cínovec a poslední povolení, těžba lithia na Cínovci může začít

18.10.2017 15:14
Janeček získal poslední povolení, těžba lithia na Cínovci může začíthttps://ekonomika.idnes.cz/karel-janecek-rsj-muze-tezit-lithium-v-cinovci-fq2-/ekoakcie.aspx?c=A161025_113229_ekonomika_rny

Cínovec a těžba Lithia

22.03.2017 08:25
https://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/miliardy-pod-cinovcem-zdejsi-lithium-chce-albrightova-i-janecek_422325.html https://ekonomika.idnes.cz/karel-janecek-rsj-muze-tezit-lithium-v-cinovci-fq2-/ekoakcie.aspx?c=A161025_113229_ekonomika_rny https://oenergetice.cz/energetika-v-cr/obrovske-zasoby-lithia

Návrh změny dopravního značení - Opatření obecné povahy

03.08.2016 18:00
Opět  způsob prosazení návrhů stran představitelů města, bez veřejného projednání s občany dopravní zančení ve Střelné - dopravní značení ve střelné - 27.7.2016.pdf - mapové uspořádání DZ.jpg

Kanalizace v Košťanech a Střelné

13.06.2016 12:41
severocesi-cz-zokostany.webnode.cz/spolek-za-zdrave-kostany-a-strelnou/  

Žádost o informace, dle zák. 106/1999 Sb. ke změně územního plánu MěÚ Košťany

26.06.2013 15:44
Žádost o podání informace ve smyslu zákona 106-1999 Sb..jpg (417322) Odpověďna žádost o infirmace odpověď MěÚ Košťany - územní plán.jpg (1708430)

V centru města na náměstí se bude budovat středový ostrůvek, jeho projekt je od loňského roku zpracován. Dopravní policie má však k jeho zpracování připomínky !

02.05.2013 20:13
1. nájezd na náměstí ve směru od restaurace SOKOLOVNY.mp4 (7560904),   2. nájezd na náměstí ve směru od Střelné.mp4 (7775013)         Z pohledu dopravních nehod jde o zanedbatelný počet, ve statistickém systému nejde o nehodový úsek. Při náhledu do již...

Na Kamenném Pahorku bude čtyřramenná křižovatka, (Újezdeček-Oldřichov-Výšina-Košťany) nahrazena kruhovou křižovatkou.

02.05.2013 17:18
                                        .mp4...