16.10.2017 - Lithium Cínovec – hodně ve zkratce ……..

Žíly cinvalditu v kyselých žulách v okolí Cínovce a Krupky (pouze evidované ložisko Cínovec-jih) ukrývají cca 112 700 t lithia. Celkové zásoby rud se zvýšeným obsahem lithia, rubidiacesia byly na Cínovci odhadnuty na nejméně 300 Mt s průměrnou kovnatostí 0,117 % Li. Těžba lithia probíhala na Cínovci již v letech 1953 až 1967. Pro vysoké přepravní náklady bylo od dalšího pokračování těžby ustoupeno. Důl Cínovec vyprodukoval celkem 23 kt Li koncentrátu.

V roce 2010 byly těžní jámy uzavřeny a sanovány za 45 mil. Kč (viz článek)

Lithium Cínovec - hodně ve zkratce .docx (22399)

 

Separační linka na Cínovci

                                         Separační linka na Cínovci .pdf (801685)

 

nový článek k těžbě lithia srpen 2017

https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/proc-cesky-stat-nechce-ziskat-podzemni-poklad-a-necha-jej-soukromikum-35943?dop-ab-variant=&seq-no=1&source=hp

https://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/miliardy-pod-cinovcem-zdejsi-lithium-chce-albrightova-i-janecek_422325.html

https://ekonomika.idnes.cz/karel-janecek-rsj-muze-tezit-lithium-v-cinovci-fq2-/ekoakcie.aspx?c=A161025_113229_ekonomika_rny

https://oenergetice.cz/energetika-v-cr/obrovske-zasoby-lithia-se-nalezaji-pod-ceskym-cinovcem/

https://oenergetice.cz/zahranicni/chile-pokracuje-regulaci-tezby-lithia-navzdory-rostouci-cene/

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Nove-zpravy-k-tematu-otevrenemu-u-Moravce-Nas-narodni-poklad-Kolem-krouzi-Albrightova-Karel-Janecek-a-celebrita-z-USA-Promlouva-informovany-obcan-480574

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Hnev-lidu-narusta-varoval-v-CT-geolog-Cilek-Pod-Ceskem-pry-lezi-obrovsky-poklad-480169

 

 

Opět na pořadu jízda těžkotonážních vozidel na Kamenném Pahorku

Stanovisko_Ujezdecek-11-2015.pdf 

 

námitky  - Separační linka na Cínovci

Dopis Krajský úřad - Cínovec separační linka.pdf

Separační linka na Cínovci ?  údaje ze dne 3.8.2015

Separační linka na Cínovovci.pdf (803130)

EIA a výpočet výtěžnosti je zatím jen na těžbu písků nikoliv hlubinnou těžbu

 

 

Ž á d o s t   o zaslání zápisu z veřejné schůze veřejného projednání dokumentace a posudku ze dne 20.11.2014, Dubí III, Pozorka.

Zápis MVŽP 29.12.2014.pdf

20.11.2014 Veřejné projednání dokumentace a posudku

MZP veřejné projednání 20.11.2014.pdf (178315)

 

Posuzování vlivů na Životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na Životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na Životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,zákon") - rozeslání a zveřeinění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

separační-linka.pdf

 

přikládáme dokument včetně přílohy, která na úřední desce MěÚ Košťany, nebyla vyvěšena

MZP441_infZjistovaci.pdf

další informace na portálu MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, 100 10 PRAHA to - VRŠOVICE, Vršovická 65

portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP441

vyjádření dotčených orgánů státní správy a místních samospráv

zajímavá zjištění z textů, jak dotčené orgány reagují, zejména ti, kterých se to přímo netýká co do vlastní územní působnosti, a občanů, kterých se to přímo týká.

Vyjádření  dotčených orgánů .pdf

 

 

 

 

 

 

 

V souvislosti s těžbou lithia na Cínovci, byl vznesen dotaz v komisi pro zahraniční styk, Krajského úřadu Ústí nad Labem, jejímž členem je Bc. Jiřík Lubomír.

Stanovení dobývacího prostoru Cínovec 1 a následná hornická činnost na ložisku Odkaliště.

V oblasti Cínovce
(okr. TP) se těžilo od středověku. Cín a další kovové rudy. Hlušina se odkládala na haldách. Po vytěžení se později část tato deponované hlušiny dále těžila a zpracovávala a část rozdrceného materiálu se ukládala na odkaliště. Ukázalo se ovšem, že v takto uloženém materiálu je stále ještě obsaženo určité, z dnešního posuzování rentability nezanedbatelné množství velmi cenného prvku, lithia. Jedná se o velmi lehký a měkký kov (měkčí než mastek), dá se krájet nožem. Dobře vede elektrický proud a teplo Li má nejmenší hustotu ze všech pevných prvků, je lehčí než voda a petrolej a plave na nich. Má velmi nízké body tání (180,54
° C) a varu (1342°C). Využívá se v civilní praxi (chlazení reaktorů, baterie), ale i ve vojenství (umožňuje termonukleární reakci). V současnosti je to vyhledávaná komodita na trhu.

Samozřejmě, že každá těžební činnost nepříznivě zasahuje do krajiny, narušuje biotop území a má i celou řadu průvodních nedostatků, které mohou lidi obtěžovat nebo jim škodit. Navíc oblast odkaliště i dolu Cínovec byla rekultivována a důl zakonzervován z prostředků EU. Německá firma, zabývající se těžbou na území německé části Krušných hor, projevila zájem o zahájení těžby na území naší republiky. Zahájila přípravné práce právě v oblasti Cínovce.  Protože na Cínovci je stav takový, že nelze využít staré úpravny, hodlají vozit vytěženou hmotu do 17 km vzdáleného Újezdečku a tam upravovat a ukládat hlušinu.

Podle informace RNDr. Tomáše Buriana ( TF 475 657 160)
z odboru životního prostředí a zemědělství, je celá situace zatím v počátcích řízení. Probíhá proces schvalování EIA (Environmental Impact
Assessment, nebo-li  "Vyhodnocení vlivu na životní prostředí"). Pokud jde o  úpravnu v oblasti Mstišovského jezera,  Újezdeček Dukla, i zde je požádáno o EIA. Problematikou se na KÚ zabývá Dr. Mareček (TF 475 657 144), jinak, ale proces EIA posuzuje Ministerstvo ŽP ČR.

Úprava probíhá chemickou reakcí. Samozřejmě, že odpad (cca 80% vytěžené hmoty) bude třeba někde ukládat. Zřejmě v oblasti Dukla.

Problém se naší  komise
dotýká jen okrajově (zahraniční partner), přesto je možno celou kauzu i nadále sledovat.

Zpracoval: Brázda                                                                                           
19. květen 2014


Těžba Lithia na Cínovci - Zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I.

https://www.kostany.cz/?p=2446

  Významné zásoby lithia jsou i v ČR. Žíly cinvalditu v kyselých žulách v okolí Cínovce a Krupky (evidované ložisko Cínovec-jih) ukrývají 112 700 t lithia. Celkové zásoby rud se zvýšeným obsahem lithia, rubidiacesia byly na Cínovci odhadnuty na nejméně 300 Mt s průměrnou kovnatostí 0,117 % Li. Těžba lithia probíhala na Cínovci již v letech 1953 až 1967. Pro vysoké přepravní náklady bylo od dalšího pokračování těžby ustoupeno. Důl Cínovec vyprodukoval celkem 23 kt Li koncentrátu.

Podle záměrů německé společnosti SolarWorld by měla být na Cínovci obnovena těžba lithia v roce 2016.

Ptáme se proč německá firma??

 

Vyjádření pana Volfa ze dne 09.03.2014

Od: Ondřej Volf
Komu: ZJirikova@seznam.cz
Datum: 9. 3. 2014 22:24:55
Předmět: Cinovec

Vážená paní Jiříková,

kolega Flousek mi
přeposlal Váš mail ohledně problematiky tetřívka versus plánované využití výsypky na Cínovci. Zkusím na to odpovědět:

Investor si nechal zhotovit vyhodnocení tohoto záměru na ptačí oblast Východní Krušné hory a posléze se obrátil na mě s požadavkem zhodnocení změny ÚP Dubí pro tento záměr.

Je mi jasné, že lidem z okolních domů se projekt nelíbí. Ale argumenty ochrany přírody v tomto případě nejsou pravděpodobně dostatečně silné. Je to sice docela problematické,ale vliv na předmět ochrany ptačí oblasti, jímž je tetřívek obecný nebyl vyhodnocen jako významný. Záměr je lokalizován mimo území ptačí oblasti. Chtějí přetěžit část té výsypky, odkaliště s mokřadem, které se docela pěkně samovolně vyvinulo, by se neměli otknout. V současnosti je tam dost velký ruch způsobený dopravou. Několik tetřívků dosud toká mezi rozptýlenou zástavbou obce Cínovec, nikoliv však v dotčeném území. Měli by ůstat kryti terénem a vytvořenou terénní vlnou. Záměr počítá se zhruba 4 nákladními vozy za hodinu v době od 9:00 do 17:00., které by tu hlušinu k využití odváželi mimo PO. Vzhledem k tomu, že to leží mimo PO, že nezasáhnou mokřad v odkališti, že to je dočasné na asi 8 let, že plochy luk budou kryty vytvořenou terénní vlnou atd. , významný negativní vliv tam nelze konstatovat. Určitě by mělo být možné argumentovat ovlivněním okolní zástavby a kvality bydlení v ní. Radost z toho samozřejmě nemám, ale ochrana přírody bude však pravděpodobně pouze pomocným argumentem.

Jakékoliv Vaše dotazy
jsem připraven odpovědět. S pozdravem Ondřej Volf

 

2.-2 ÚVR Český svaz ochrany přírody.pdf (42,2 kB)