Souhlas rady Města Košťany k rekonstrukce kotelny - doklad neprokazuje oprávnění k podnikatelskému záměru Rekonstrukce kotelny, k tomuto bylo oprávněno pouze celé zastupitelstvo Města Košťany

04.02.2009 11:57
Zpět