V centru města na náměstí se bude budovat středový ostrůvek, jeho projekt je od loňského roku zpracován. Dopravní policie má však k jeho zpracování připomínky !

02.05.2013 20:13

1. nájezd na náměstí ve směru od restaurace SOKOLOVNY.mp4 (7560904),   2. nájezd na náměstí ve směru od Střelné.mp4 (7775013)

 

      Z pohledu dopravních nehod jde o zanedbatelný počet, ve statistickém systému nejde o nehodový úsek. Při náhledu do již zpracovaného projektu z loňského roku,  by středový ostrůvek při příjezdu autobusu MHD, znemožnil jízdu dalších vozidel a tyto by stály za autobusem, než linka MHD odjede ze zastávky. Toto řešení nebylo ve shodě s názorem dopravní policie a projekt se musí přepracovat.

       K zamyšlení je pak přechod pro chodce, který bude v těsné blízkosti za zatáčkou ve směru od Městského úřadu na náměstí. Tento přechod se plánuje v místě kde je výjezd z parkoviště od ČP. Naskýtá se otázka, nebudou přecházející senioři, či děti v ohrožení? Víme, jak se dnes řidičská veřejnost chová a "ctí" pravidla bezpečnosti silničního provozu. Čas ukáže, zda tyto obavy byly oprávněné či ne.

 Dotaz číslo 1

   Dnes proběhla schůzka vedení města, Dopravních podniků a Policie ČR (2. 5. 2013) u zastávky na náměstí (můžete si všimnout barevného značení na vozovce), zda šířkové poměry po postavení ostrůvku budou vyhovovat průjezdu 2 autobusů.

     Byla provedena rozvaha dopravní nehodovosti,  zejména střetu chodce s motorovým vozidlem? Nedojde z důvodů vybudovaného středového odstrůvku, v tak úzkém nájezdu ze zatáčky ve směru od Městského úřadu na  náměstí, spíše ke zvýšení nehodovosti? Jak to bude vypadat z obou stran vozovky, pokud budou v obou zastávkách autobusy? Budou osobní vozidla čekat ve frontě z obou stran náměstí, než autobusy odjedou? Máme zaplacené již všechny pohledávky, které město Košťany má? Kolik peněz se bezpečně "uloží" do tohoto ostrůvku?  Která firma jej bude stavět? 

    Zatím podrobné údaje, ani odpovědi na výše uvedené otázky neznáme. Budeme kontaktovat Dopravní inspektorát v Teplicích, dále vlastníka komunikace a Zastupitele Města Košťany.

    Odpovědi budou potom vyvěšeny u tohoto článku.

                                                                                                Z. Jiříková

Odpověď č. 1. člena zastupitelstva

Dobrý den,

vybudování ostrůvku je součástí řady dopravně-bezpečnostních opatřeních v katastru Košťan. Vzhledem k šíří vozovky na náměstí zde za stávajícího stavu nemohou být bezpečné přechody pro chodce. Včera proběhlo místí šetření za účasti nejen dopravce ale také pracovníků teplického Magistrátu. Podle mých informací se bude výsledné řešení poněkud lišit od toho naznačeného barvou.

Na všechna opatření (tedy i na ostrůvek na náměstí) je vypracován odborný projekt a dokumentace je schválena (resp. schvalována) všemi dotčenými institucemi. Samotná realizace bude předmětem VŘ.Zmíněná opatření projednalo a záměr schválilo Zastupitelstvo. Na investice budou přednostně použity finanční prostředky získané výběrem pokut za dopravní přestupky.

Cílem opatření je bezpečnost chodců při přecházení komunikace a snížení rychlosti projíždějících vozidel. Možná by nebylo od věci ještě značkami upravit maximální povolenou rychlost v obou směrech.
 

Dotaz č. 2

Dobrý den,

    děkuji za odpověď. Mám ještě nějaké dotazy. Vzhledem k tomu, že jsme i Občanské sdružení Košťany, o.s. při ministerstvu vnitra, zajímalo by nás, jakou částku vybrala MP v loňském roce a kolik je stanoveno peněz na výstavbu ostrůvku.

    Nerozumím tomu, proč se bude uprostřed náměstí dělat přechod pro chodce, když cca 60 metrů od tohoto přepokládaného místa, přechod pro chodce je a je v klasické šíři komunikace. Tedy budeme na jednom místě mít 2 přechody i s nebezpečným ostrůvkem, když na dalším (cca 1,5 km) na levou i pravou stranu z náměstí jiný přechod není. To měl někdo ze zastupitelstva věštecké vidění, jak by se tam ostrůvek dobře vyjímal nebo je to žádost někoho z domu na náměstí, aby nemuseli ujít o 120 m více? Aby lidé nepřecházeli, kde nemají, lze vyřešit zábradlím ke stávajícímu přechodu. Bylo by to méně nákladné, než ostrůvek. Nebo, že by to byla již příprava na předvolební kampaň?

    Mám ještě další dotaz, jak je to tedy s projektem? Neříkejte mi a víte o čem mluvím, že do projektu nebyla dodána šíře vozovky a dokumentace je za běhu schvalována (viz odpověď, že ostrůvek nebude v zakresleném postavení, ale bude vypadat o trochu jinak, tzn. i změnu projektu). Tedy by nás ještě zajímalo, kdo dělal tento projekt před tím, než je změřena šířka vozovky, kdy při žádosti o stavbu musí být projekt doložen instituci, od které žádám povolení k výstavbě....Kdo nám tento projekt dělá a kolik peněz nás zatím stál?

    A ještě k té bezpečnosti. Pokud vystavíme ostrůvek od cca 60m vzdáleného přechodu, může se v nočních (,ale i v denních) hodinách stát, že ten, kdo pojede od výboru na náměstí tzv. "po paměti" se ostrůvku vyhnout nestačí a může mít smůlu. A pokud mezi ostrůvkem a parkovací zónou pro autobusy, nezůstane mezera na projetí osobního vozu, bude se tvořit kolona a Ti samí lidé, kteří o výstavbu teď žádají, budou žádat zastupitelstvo o odstranění, vzhledem k nárůsti výfukových plynů.

ostrůvek na náměstí ve směru od plynárny.mp4 (2269525)

14.5.2013

Odpověď č. 2. člena zastupitelstva

Dobrý den,

na včerejším jednání FV jsem pro Vás zjistil následující informace:
- čistý výnos z výběru pokut MP činil za loňský rok cca 550tis Kč (radar nebyl v provozu celý rok)
- za první čtvrtletí 2013 je tato částka cca 200tis Kč
- v účetnictví jsou vedeny částky a) uložených pokut, b) zapacených pokut
- na základě smluv s okolními obceme se pokuty uložená (a zaplacené) při výkonu služby na jiném katastru než našeho města dělí ve smlouvou stanoveném poměru

K Vaším dalším dotazům ohledně ostrůvku na náměstí se necítím být dostatečně informovanou a fundovanou osobou. Obraťte se prosím přímo na MěÚ resp. starostu.
 

                                                                                 Z. Jiříková

 

 

 

 

 

Zpět