Městský zpravodaj č. 4

                                             vydání č. 4.docx (23364757)

                                              Městský zpravodaj č. 3

 

 

Městský zpravodaj č. 2

Mestsky zpravodaj Kostany.pdf

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Lithium na Cínovci

Severočeši - Košťany a Spolek za zdravé Košťany a Střelnou se v této věci angažují již od roku 2014

 

Lithium Cínovec – hodně ve zkratce ……..

Žíly cinvalditu v kyselých žulách v okolí Cínovce a Krupky (pouze evidované ložisko Cínovec-jih) ukrývají cca 112 700 t lithia. Celkové zásoby rud se zvýšeným obsahem lithia, rubidiacesia byly na Cínovci odhadnuty na nejméně 300 Mt s průměrnou kovnatostí 0,117 % Li. Těžba lithia probíhala na Cínovci již v letech 1953 až 1967. Pro vysoké přepravní náklady bylo od dalšího pokračování těžby ustoupeno. Důl Cínovec vyprodukoval celkem 23 kt Li koncentrátu.

V roce 2010 byly těžní jámy uzavřeny a sanovány za 45 mil. Kč (viz článek)

https://zpravy.idnes.cz/z-cinovce-zmizi-600-let-stary-dul-zbude-napis-zlikvidovano-z-penez-eu-1p7-/domaci.aspx?c=A110725_175912_usti-zpravy_alh

s tím nekoresponduje článek

https://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/1846592-misto-cinu-se-na-cinovci-mohlo-tezit-lithium

Zpracování lithia po hlubinné těžbě není něco jako těžba hnědého uhlí, kdy dostanu čistý produkt, proto možná starosta Dubí hovoří o tom, že zpracování nezaneřádí ani neotráví okolí ..... Po přečtení postupu zpracování rudného koncentrátu snad opravdu není a nebude záměrem zpracovávat lithium v samotném Cínovci ….

______

Zpracování rudného koncentrátu

Hlavní surovinou pro přípravu chloridu lithého nutného k elektrolýze je minerál spodumen LiAlSi2O6, který se zpracovává řadou postupů. Běžné jsou kyselé způsoby, např. sulfatační postup, kdy se rudný koncentrát louží v koncentrované kyselině sírové při teplotě 1050-1100°C, lithium přejde do roztoku jako síran lithný Li2SO4, z roztoku se působením K2CO3 vysráží ve formě špatně rozpustného Li2CO3, který se rozpuštěním v kyselině chlorovodíkové převede na chlorid lithný LiCl. Chloridový proces spočívá v působení plynného chloru na koncentrát při teplotě 940°C, zde je produktem přímo plynný chlorid lithný. Nízkoteplotní chloridový proces využívá rozkladu působením kyseliny chlorovodíkové při teplotě 100°C.

Pro zpracování cinvalditu byly vypracovány i alternativní tavné postupy, sulfátový používá tavení koncentrátu s K2SO4 při teplotě 850°C. Sádrový proces využívá tavení koncentrátu se směsí CaSO4 a Ca(OH)2 při teplotě 950°C. Vápencový postup používá k rozkladu CaCO3 při teplotě 820°C.

Kromě tavných procesů se využívají i postupy autoklávové, kdy se k rozkladu rudného koncentrátu požívá roztok NaOH, Na2SO4 nebo Na2CO3. Autoklávový rozklad probíhá za zvýšeného tlaku při teplotách 250-300°C.

________

https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/az-prijdou-tezari-zasoby-lithia-v-krusnych-horach-jsou-velke-ruda-ale-neni-vydatna-93918.html

(text na konci článku) Starosta Dubí Pípal se nebojí, že by těžba a následné zpracování lithné rudy okolí města zaneřádily a otrávily tak, jako se to dříve stávalo třeba při těžbě uranu na Českolipsku. „Těžké provozy by byly dole pod skálou - tam jsou vytěžené obrovské sály. Na Cínovec by to mělo minimální vliv, rozhodně menší než těžba lithného písku v Cínovecké deponii. Vstupní štola by vedla z úrovně dubského nádraží přímo do centra ložiska,“ popisuje starosta a ukazuje směrem, kde by měl budoucí důl a úpravna rudy jednou stát.

Pípal doufá, že těžbu lithia finančně podpoří vláda. „Pokud by se spojil řetězec: čeští těžaři - výrobci lithného karbonátu - čeští výrobci baterií, bylo by to skvělé,“ míní. Podle něj by takto strukturovaný řetězec mohl zaměstnat až tři a půl tisíce lidí a odhadem získat až desetiprocentní podíl na trhu lithiových baterií. O takové prosperitě by si prostitutky, které kdysi v Dubí a okolí zamořovaly silnici E55, mohly nechat jen zdát.

Převzato z časopisu Euro, Autor: Jan Hrbáček, foto: Martin Pinkas

­­­­­­­­­­­­­­_________

V době, kdy nebylo jasné, že se kolem Cínovce nacházejí další ložiska lithia, mimo  evidované ložisko Cínovec-jih, jednalo se o další nevyhrazená ložisko? Kdo tedy dal souhlas s dalším průzkumem firmě GEOMET?  Čí je nyní GEOMET, nepatří již australské firmě, která chce těžit? Nemám ověřeno, ale proslýchá se, že je tam i Bakalův manažer z OKD ……. (je to ale opravdu neověřená informace)

https://moodle.prf.cuni.cz/mod/page/view.php?id=1316

___________

Zaznělo v médiích, že ministr ČSSD, podepsal memorandum na těžbu lithia. Zajímalo by mne, kdy a z čeho zaplatí ČSSD prohraný soud s právníkem Altnerem. Můžeme se jen domnívat .........

https://bleskove.cz/politika/9144-filip-ve-vlade-jsou-bud-amateri-nebo-zlodeji-nevim-co-je-horsi

__________

EIA MZP 456, MZP 439, MZP 441, ULK 788 - Separační linka na Cínovci (ne hlubinná těžba) – viz dokument v příloze:

Příloha 3, Hodnocení vlivů na veřejné zdraví, strana 9,  - předpokládaný počet pracovníků v těžebně 5, technické zázemí max. pro 10 pracovníků - opravdu k smíchu.

           Na mokrou magnetickou separaci lithiové slídy od křemenné složky z výhradního ložiska Cínovec - odkaliště je 3x EIA, kdy dle odhadů vychází  z roční těžby na odkališti 21 600 t roční produkce koncentrátu, ale také 11 900 tun kalů ze separace lithia (kapacita (rozsah záměru) – viz příloha), ale ani v jedné EIA jsem nenašla, kam budou kaly obsahující všechny zbytkové kovy (tedy to, co není lithium, cín, wolfram ....), ukládány. Jen těžba písků je plánována na 5 - 6 let. Pokles vody ve studních na Cínovci cca 5 - 10 metrů .......

Potom již jen potěší článek: https://ekonomika.idnes.cz/karel-janecek-rsj-muze-tezit-lithium-v-cinovci-fq2-/ekoakcie.aspx?c=A161025_113229_ekonomika_rny

  _____________________________________

https://archiv.ihned.cz/c1-65883330-zacina-ceske-hledani-kobaltu

Úplně nejdále je v Česku s lithiem investiční společnost RSJ, ta vlastní firmu Cínovecká deponie, která má od Českého báňského úřadu povolení k těžbě na ploše 12 hektarů v odkališti na Cínovci. Nejde o hlubinnou těžbu, firma jen znovu "proseje" hlušinu po původní těžbě cínu. O podobnou věc se RSJ snaží také v Horním Slavkově na Sokolovsku

______________

https://www.casopis.ochranaprirody.cz/vyzkum-a-dokumentace/nechovame-se-k-tetrivkovi-macessky/

                                                                                                                                                                               Bc. Zuzana Jiříková

další informace naleznete v menu pod názvem  "Těžba lithia na Cínovci ...."

 

                                                akademický malíř Mgr. Karel Kupka

Novinky

Cínovec a poslední povolení, těžba lithia na Cínovci může začít

18.10.2017 15:14
Janeček získal poslední povolení, těžba lithia na Cínovci může začíthttps://ekonomika.idnes.cz/karel-janecek-rsj-muze-tezit-lithium-v-cinovci-fq2-/ekoakcie.aspx?c=A161025_113229_ekonomika_rny

Cínovec a těžba Lithia

22.03.2017 08:25
https://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/miliardy-pod-cinovcem-zdejsi-lithium-chce-albrightova-i-janecek_422325.html https://ekonomika.idnes.cz/karel-janecek-rsj-muze-tezit-lithium-v-cinovci-fq2-/ekoakcie.aspx?c=A161025_113229_ekonomika_rny https://oenergetice.cz/energetika-v-cr/obrovske-zasoby-lithia

Návrh změny dopravního značení - Opatření obecné povahy

03.08.2016 18:00
Opět  způsob prosazení návrhů stran představitelů města, bez veřejného projednání s občany dopravní zančení ve Střelné - dopravní značení ve střelné - 27.7.2016.pdf - mapové uspořádání DZ.jpg

Kanalizace v Košťanech a Střelné

13.06.2016 12:41
severocesi-cz-zokostany.webnode.cz/spolek-za-zdrave-kostany-a-strelnou/  

Žádost o informace, dle zák. 106/1999 Sb. ke změně územního plánu MěÚ Košťany

26.06.2013 15:44
Žádost o podání informace ve smyslu zákona 106-1999 Sb..jpg (417322) Odpověďna žádost o infirmace odpověď MěÚ Košťany - územní plán.jpg (1708430)

V centru města na náměstí se bude budovat středový ostrůvek, jeho projekt je od loňského roku zpracován. Dopravní policie má však k jeho zpracování připomínky !

02.05.2013 20:13
1. nájezd na náměstí ve směru od restaurace SOKOLOVNY.mp4 (7560904),   2. nájezd na náměstí ve směru od Střelné.mp4 (7775013)         Z pohledu dopravních nehod jde o zanedbatelný počet, ve statistickém systému nejde o nehodový úsek. Při náhledu do již...

Na Kamenném Pahorku bude čtyřramenná křižovatka, (Újezdeček-Oldřichov-Výšina-Košťany) nahrazena kruhovou křižovatkou.

02.05.2013 17:18
                                        .mp4...

Úvaha nad záměrem kruhové křižovatky na Kamenném Pahorku

Vyjádření POLICEJNÍHO PREZÍDIA - Správa služby dopravní policie k nehodovosti v uvedeném místě - není nehodové místo

17.04.2013 12:42
PPR-10153-1-CJ-2013-990440.doc (139 kB)

statistické vyhodnocení místa k dopravní nehodovosti

17.04.2013 12:36
Statisticke vyhodnoceni nehodovosti-JDVM.pdf (493,5 kB)

Úvaha nad záměrem kruhové křižovatky na Kamenném Pahorku

Vyjádření POLICEJNÍHO PREZÍDIA - Správa služby dopravní policie k nehodovosti v uvedeném místě - není nehodové místo

17.04.2013 12:42
PPR-10153-1-CJ-2013-990440.doc (139 kB)

statistické vyhodnocení místa k dopravní nehodovosti

17.04.2013 12:36
Statisticke vyhodnoceni nehodovosti-JDVM.pdf (493,5 kB)